Resultater lag 5 200m

1 Solfrid Ramberg Øvre Målselv 1
XXX9* 49 99*9X 47 999XX 47 9X9*XX99*9 95 0
15 Skudd 143 25 Skudd 238 35 Skudd 238
2 Kjetil Lillegård Tromsø 2
9***9 48 9979X 44 **XX* 50 *99998999X 91 0
15 Skudd 142 25 Skudd 233 35 Skudd 233
3 Sten Egil Nystad Storfjord 2
9XXX9 48 XX998 46 *XXXX 50 *9XXX9X*9* 97 0
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 241
4
5
6 Tore Nilsen Storfjord 4
X9999 46 X7899 43 9X*X9 48 99X99XX9X* 95 0
15 Skudd 137 25 Skudd 232 35 Skudd 232
7 Terese Maristad Øvre Målselv 4 K
X*X9X 49 X9999 46 X*XX9 49 99X*9***XX 97 0
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 241
8
9 Oscar Naimak Storfjord 3
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd
10 Bjørn Jonny Rognli Storfjord V55
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd

MLRes - www.megalink.no 20:13 - 13.05.2017