Resultater lag 3 200m

1 Jostein Rubbås-Risvik Øvre Målselv 5
9XXXX 49 XX789 44 *X**8 48 988989X98X 88 0
15 Skudd 141 25 Skudd 229 35 Skudd 229
2 Eva Rubbås-Risvik Øvre Målselv 2 K
99X99 46 XX9XX 49 9X999 46 X*X989X8*9 93 0
15 Skudd 141 25 Skudd 234 35 Skudd 234
3 Hans D. Lockert Storfjord 3
9X99X 47 77967 36 999*X 47 89699X89X9 87 0
15 Skudd 130 25 Skudd 217 35 Skudd 217
4 Bjørnar Eriksen Kvænangen 1
9XX** 49 99XX9 47 9**XX 49 X99*8X*X9* 95 0
15 Skudd 145 25 Skudd 240 35 Skudd 240
5 Terje Rubbås Øvre Målselv V55
XX*X* 50 99XX9 47 X9899 45 *998*9X*89 92 0
15 Skudd 142 25 Skudd 234 35 Skudd 234
6
7 Knut Nesset Øvre Målselv 4
*X*X* 50 X8X9X 47 *X999 47 X97*X9**** 95 0
15 Skudd 144 25 Skudd 239 35 Skudd 239
8 Tony Rubbås Jacobsen Målselv 4
**X*X 50 9X98* 46 9*X99 47 9898X*X**9 93 0
15 Skudd 143 25 Skudd 236 35 Skudd 236
9
10

MLRes - www.megalink.no 20:13 - 13.05.2017