Resultater lag 1 200m

1 Rolf Larsen Balsfjord 2
X9X89 46 98999 44 **XX9 49 9999899XX9 91 0
15 Skudd 139 25 Skudd 230 35 Skudd 230
2 Bengt Johnsen Målselv V55
**999 47 X9*** 49 *X*99 48 *9**7*9*XX 95 0
15 Skudd 144 25 Skudd 239 35 Skudd 239
3 Stig Anders J. Larsen Balsfjord 2
*X*XX 50 X9999 46 99*XX 48 99XX*XX*X9 97 0
15 Skudd 144 25 Skudd 241 35 Skudd 241
4 Yaser Rødum Tromsø 3
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd
5 Stein Are Nøstvik Balsfjord 2
0 0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd 35 Skudd
6 Stein Gjøran Larsen Kvænangen 4
X*9XX 49 889*X 45 9X99X 47 798X9***9* 92 0
15 Skudd 141 25 Skudd 233 35 Skudd 233
7 Magne Gamst Målselv 5 NM
*XXX* 50 9999X 46 99XX8 46 899X*X999* 93 0
15 Skudd 142 25 Skudd 235 35 Skudd 235
8 Kjell Arild Høgda Tromsø 5 N
*XX9* 49 9*98* 46 X99*8 46 7X89XXX*XX 94 0
15 Skudd 141 25 Skudd 235 35 Skudd 235
9
10

MLRes - www.megalink.no 20:13 - 13.05.2017